Δ. Νικολάκογλου & ΣΙΑ ΟΕ | Εκτελωνιστικό Γραφείο Οινόη

Ιστορία

Το γραφείο μας ιδρύθηκε το 1935 στον Πειραιά, από τον Αλέξανδρο Δ. Νικολάκογλου ο οποίος είχε άριστη γνώση στην διεκπεραίωση τελωνειακών διαδικασιών και διαδέχθηκε άξια ο γιός του Δημήτρης Νικολάκογλου το 1970 αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές του στις ΗΠΑ και στο Ηνωμένο Βασίλειο και συνεχίζει μέχρι σήμερα, με τους πλέον καταξιωμένους απόφοιτους ανωτάτων σχολών και πιστοποιουμένους συνεργάτες μια επιτυχημένη πορεία στον τομέα της παροχής εκτελωνιστικών υπηρεσιών.

Το 2019 στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας μας για την ανάπτυξη των υπηρεσιών του γραφείου μας προχωρήσαμε στην σύσταση της ομόρρυθμης εταιρείας Δ.Νικολάκογλου & ΣΙΑ ΟΕ.

Σκοπός

Η πολύχρονη εμπειρία μας σε συνάρτηση με την γνώση της σύγχρονης τεχνολογίας και των τελωνειακών διαδικασιών καθώς και η συνεχής εκπαίδευση μας επιτρέπουν να χειριστούμε με τον καλύτερο τρόπο την εισαγωγική και εξαγωγική δραστηριότητα των πελατών μας.

Η εταιρεία μας διαθέτει την τεχνολογική υποδομή για να συναλλάσσεται και να διεκπεραιώνει οποιαδήποτε εκτελωνιστική διαδικασία.

Η εμπειρία της και η τεχνογνωσία την κατέστησαν ικανή για την χορήγηση άδειας Εγκεκριμένου Οικονομικού φορέα (ΑΕΟC) καθώς πληροί τα κριτήρια της τελωνειακής συμμόρφωσης, των κατάλληλων προτύπων τήρησης βιβλίων και της χρηματοπιστωτικής φερεγγυότητας.

Όλα τα έγγραφα που διαχειριζόμαστε στα πλαίσια του εκτελωνισμού των εμπορευμάτων είναι  υπό την επίβλεψή μας, διασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο την απαραίτητη εμπιστευτικότητα , χτίζοντας έτσι μία σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και εκτίμησης με τους πελάτες μας.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει εκτελωνισμούς εμπορευμάτων σε όλα τα τελωνεία της Αττικής με κύρια δραστηριότητα στον Πειραιά, στην Οινόη και στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος.

Ο κύριος χώρος που στεγάζεται το γραφείο μας βρίσκεται στην Οινόη.